• Warszawa
 • Śro 17-04.
 • Czw 18-04.
 • Pią 19-04.
 • -1°

  10°

Kontakt

Najwyższą władzą Izby rozstrzygającą o wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania jest Walne Zgromadzenie do kompetencji którego należy m.in.: uchwalanie strategii Izby wraz z oceną jego realizacji, ustalanie wytycznych dla organów Izby w sprawach realizacji zadań statutowych Izby, uchwalanie zmian Statutu, zatwierdzanie sprawozdań finansowych, wybór członków Rady Izby.

 

Rada Izby jest jej najwyższym organem w okresie między Walnymi Zgromadzeniami wykonującym stały nadzór i kontrolę nad działalnością Izby.

 

Zarząd Izby jest organem wykonawczym Izby, reprezentuje Izbę na zewnątrz.

 

Praca organiczna Izby prowadzona jest przez 4 Oddziały Regionalne Izby, podlegające Zarządowi Izby.

 

Adres Zarządu:

 • Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
  ul. Migdałowa 4 lok. 22
  02-796 Warszawa
  tel: (22) 644 70 19; 644 02 50; 644 02 70
  fax: (22) 644 70 99
  e-mail: bi.warszawa@igcp.org.pl
  e-mail: igcpwaw@pro.onet.pl
  Przyjmowanie i załatwianie spraw od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 16.00
 • IGCP działa na obszarze całego kraju i posiada cztery oddziały regionalne:

 

 1. Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie w Warszawie Oddział Regionalny Północno-Wschodni - 
  Przedstawiciel Zbigniew Gołębiewski
  tel. 601 855 130;
  e-mail: ro.polwsch@igcp.org.pl
 2. Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie w Warszawie Oddział Regionalny Południowo-Wschodni -
  Przedstawiciel Andrzej Nieścior
  tel. 601 812 662;
  e-mali: a.niescior@igcp.org.pl
 3. Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie w Warszawie Oddział Regionalny Północno-Zachodni -
  Przedstawiciel Renata Olejnik
  tel. 601 855 870;
  e-mail: ro.polzach@igcp.org.pl
 4. Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie w Warszawie Oddział Regionalny Południowo-Zachodni -
  Przedstawiciel Olga Pełka
  tel. 601 655 270;
  fax. (44) 633 35 90;
  e-mail: ro.zachpol@igcp.org.pl

 

Centrum Szkoleniowe IGCP

Dyrektor Andrzej Nieścior

02-796 Warszawa, ul. Migdałowa 4 lok. 22

Tel. 601 812 662   fax. (22) 378 25 70

Specjalista ds. szkoleń (zgłoszenia, potwierdzenia, faktury) tel. 601 988 650

e-mali: c.szkoleniowe@igcp.org.pl

a.niescior@igcp.org.pl

 

Adres do korspondencji

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

Centrum Szkoleniowe

Skrytka pocztowa nr 183

ul. Kościuszki 9, 22-400 Zamość